Với Bing Pages, các thương hiệu có thể quản lý profiles trên các sản phẩm của Microsoft, bao gồm Bing search

Với Bing Pages, các thương hiệu có thể quản lý profiles trên các sản phẩm của Microsoft, bao gồm Bing search

Microsoft đã ra mắt Bing Pages, một sản phẩm mới nhằm cho phép các doanh nghiệp và cá nhân quản lý thương hiệu của họ trên Bing và Outlook. Chương trình, được báo cáo đầu tiên bởi MSPoweruser, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Ví dụ về Bing Pages nguồn : Bing

Tại sao chúng ta nên quan tâm

Bing Pages hiển thị trong kết quả tìm kiếm Bing tương tự như bảng kiến thức và cung cấp cho các thương hiệu một cách nữa để quản lý sự hiện diện trực tuyến của họ. Họ có thể sử dụng nó để tổng hợp các liên kết truyền thông xã hội của họ, xuất bản chi tiết liên hệ cũng như tùy chỉnh hồ sơ Outlook của họ bằng hình ảnh và nội dung.

Chủ sở hữu Bing Pages cũng có thể quảng bá miễn phí các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của họ. Các bài đăng được quảng cáo sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm có liên quan trong 24 giờ và chủ sở hữu trang có thể chỉ định tối đa ba danh mục cũng như một khu vực địa lý để nhắm mục tiêu đối tượng của họ.

Bing Pages có quy trình đăng ký tương đối đơn giản, không giới hạn. Điều này có thể giúp tăng sự chấp nhận giữa các thương hiệu và doanh nghiệp nhỏ hơn

Thông tin thêm về Bing Pages

  • Microsoft sử dụng địa chỉ email và Twitter để xác thực tài khoản. Các ứng dụng đã gửi được xem xét bởi Microsoft.
  • Sau khi được xác minh, các tài khoản truyền thông xã hội và trang web chính thức của ứng viên được sử dụng để điền vào Bing Pages của họ (như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên).
  • Trang đăng ký được mở cho tất cả mọi người.