Sự thật đáng ngạc nhiên về E-A-T mà các SEOer nhầm lẫn

Sự thật đáng ngạc nhiên về E-A-T mà các SEOer nhầm lẫn

E-A-T là gì?

E-A-T là viết tắt của Chuyên môn, Ủy quyền và Đáng tin cậy. Khái niệm E-A-T được tạo ra để cung cấp cho người thứ ba một phương pháp được tiêu chuẩn hóa để đánh giá kết quả tìm kiếm sao cho tất cả những người sử dụng đều sử dụng cùng một tiêu chuẩn thay vì ý kiến cá nhân của họ.

Theo Nguyên tắc Chất lượng Tìm kiếm Google Google:

Trừ khi nhiệm vụ xếp hạng của bạn khác biệt, xếp hạng của bạn nên dựa trên các hướng dẫn và ví dụ được đưa ra trong các hướng dẫn này. Xếp hạng không nên dựa trên ý kiến cá nhân, sở thích, niềm tin tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của bạn.

Ý kiến cá nhân sẽ làm cho xếp hạng được gửi tới Google không đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao khái niệm E-A-T được phát triển.

Các hướng dẫn về chỉ số chất lượng tìm kiếm và khái niệm về E-A-T không phản ánh những gì có trong thuật toán.

Câu trả lời cho E-A-T là gì:

Các khái niệm được đại diện bởi E-A-T (Chuyên môn, Quyền hạn và Độ tin cậy) đã được tạo ra nhằm mục đích giúp người đánh giá bên thứ ba đánh giá kết quả tìm kiếm của Google. E-A-T không đại diện cho các yếu tố xếp hạng thuật toán của Google.

E-A-T có thể là yếu tố xếp hạng?

Không có bằng sáng chế hoặc tài liệu nghiên cứu thực tế nào thiết lập ba khái niệm đó (chuyên môn, sự ủy quyền, độ tin cậy) là các số liệu thực tế hoặc các yếu tố xếp hạng.

Có những khái niệm được đại diện bởi E-A-T có thể được thể hiện bằng các yếu tố thực như liên kết. Chuyên môn, ủy quyền, đáng tin cậy không phải là yếu tố xếp hạng thực tế hoặc số liệu xếp hạng được sử dụng bởi Google.

Liên kết và quyền hạn

Có những yếu tố thực sự như LIÊN KẾT đã được sử dụng theo truyền thống để thiết lập chuyên môn và quyền hạn cũng như hiểu những gì người dùng muốn thấy.

Nếu một trang web nhận được nhiều liên kết từ Internet, đặc biệt là từ các trang web về một chủ đề nhất định, thì trang web nhận được các liên kết có thể được hiểu là có thẩm quyền cho chủ đề đó.

Nhưng sự ủy quyền đó là một phán đoán biên tập về trang web đó dựa trên trực giác rằng các liên kết tồn tại vì trang này có thẩm quyền. Không có số liệu thẩm quyền thực tế.

Xếp hạng và nhu cầu người dùng

Cuối cùng, các trang kết quả tìm kiếm Google là về việc hiển thị cho người dùng những gì họ mong đợi sẽ thấy khi họ thực hiện truy vấn tìm kiếm.

Nhiều bằng sáng chế và tài liệu nghiên cứu của Google, mô tả phân tích liên kết, phân tích nội dung và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đều xoay quanh việc hiểu người dùng muốn gì.

  • Liên kết có thể giao tiếp trang web là chuyên gia trong lĩnh vực.
  • Liên kết hiển thị cho Google những trang web mà con người tin là có thẩm quyền.
  • Liên kết truyền đạt những gì trang web con người tin tưởng.

E-A-T là một khái niệm như thế nào

E-A-T là một khái niệm được tạo ra để cho những người đánh giá chất lượng biết cách đánh giá một trang web. Làm thế nào để khái niệm đó liên quan tới để xếp hạng?

Chuyên môn

Mọi người sẽ liên kết đến trang của bạn nếu họ biết về nó, nếu họ phát hiện ra nó và nếu họ cảm thấy đó là chuyên gia trong lĩnh vực.

Ủy quyền

Mọi người sẽ liên kết đến trang của bạn nếu mọi người thấy nó có thẩm quyền.

Đáng tin cậy

Mọi người sẽ liên kết đến trang của bạn, nói về trang web của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và trích dẫn một loạt các trang từ trang web của bạn nếu toàn bộ trang web của bạn làm hài lòng người dùng trên cơ sở nhất quán. Sự hài lòng của người dùng trên quy mô rộng có thể khiến các cá nhân coi trang web của bạn là một nguồn thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm đáng tin cậy.

Bạn không thể tối ưu hóa cho chuyên môn

Chuyên môn là một khái niệm, nó từ một ý kiến. Bạn không thể tối ưu hóa cho ý kiến hoặc đánh giá rằng nội dung của bạn là chuyên gia. Bạn có thể là chuyên gia và mọi người có thể trả lời chuyên môn của bạn bằng cách hình thành ý kiến rằng nội dung của bạn là chuyên gia. Chuyên môn trong bản thân nó thực sự là một phần chủ quan, một vấn đề quan điểm.

Quan trọng hơn, không có số liệu nào về chuyên môn của Google tại Google (trừ khi bạn tính PageRank).

Bạn có thể tối ưu hóa cho sự ủy quyền?

Thẩm quyền là gì? Số liệu cho thẩm quyền có thể là các liên kết trỏ đến trang web của bạn. Đó là rất nhiều những gì được biết và xác nhận cho thẩm quyền.

Nhưng thẩm quyền và sự ủy quyền chỉ là các khái niệm và không phải là yếu tố xếp hạng hoặc số liệu thực tế mà Google sử dụng. Không có số liệu về quyền hạn tại Google, trừ khi bạn gọi PageRank là số liệu về thẩm quyền.

Vì vậy, nếu bạn nói về tối ưu hóa cho quyền hạn, thì theo cách mà bạn thực sự nói về cách tối ưu hóa cho PageRank, điều này thật ngớ ngẩn. PageRank là thứ được tích lũy bởi một trang web.

Tối ưu hóa cho sự đáng tin cậy

Nhân viên của Google đã đưa ra các tài liệu tham khảo về độ tin cậy của một trang web. Các tài liệu nghiên cứu và bằng sáng chế đã làm tài liệu tham khảo cho sự đáng tin cậy. Một nghiên cứu thú vị về độ tin cậy liên quan đến phân tích liên kết (đọc Thuật toán xếp hạng  liên kết để biết thêm thông tin).

Một dòng nghiên cứu khác là Tin tưởng dựa trên tri thức. Nhưng Bill Slawski, một chuyên gia về các bằng sáng chế của Google, nói rằng Google không chắc rằng Google sử dụng nó.

Một thước đo độ tin cậy cụ thể trong đó một trang web tích lũy điểm tin cậy, điểm số để thể hiện độ tin cậy là một thứ gì đó mà Google đã nghiên cứu.

Xếp hạng liên kết là thứ gần nhất mà Google có thể đang sử dụng để đánh giá niềm tin, nhưng không có điểm tin cậy thực tế.

Bên cạnh việc cẩn thận về nơi bạn nhận được các liên kết (dù sao bạn cũng nên làm như vậy!), Có một cách khác để thực sự tối ưu hóa cho sự tin cậy.

Bạn chỉ cần là một nguồn thông tin đáng tin cậy và đáng tin cậy và nếu mọi người chú ý thì Google có thể nhận thấy bằng cách các trang web khác liên kết đến các trang web của bạn.

Tối ưu hóa cho một khái niệm?

Bạn có thể xây dựng chuyên môn, thẩm quyền và quyền hạn bằng cách sử dụng tất cả các phương pháp trên tập trung vào sự xuất sắc. Thực sự không có cách nào để tối ưu hóa cho các khái niệm đó.

Đó chỉ là những mô tả và nhận thức về trang web của bạn và nội dung của bạn, những thứ mà trang web của bạn có thể, nhưng không phải là thứ bạn tối ưu hóa.

Xếp hạng của tác giả và Google

Trong các đoạn trước tôi đã mô tả các tín hiệu thực tế mà chúng ta biết Google sử dụng và cách chúng liên quan đến E-A-T.

Tiểu sử tác giả tự tạo không phải là bất kỳ loại yếu tố xếp hạng hoặc số liệu nào mà Google đã nghiên cứu hoặc nộp bằng sáng chế.

Ý tưởng ngây thơ về ý tưởng xuất hiện thông qua việc lạm dụng nguyên tắc xếp hạng chất lượng (QRG) của Google.

Ý tưởng thúc đẩy SEO với E-A-T với tiểu sử tác giả và lo lắng về E-A-T nói chung là một thứ suy diễn ra từ việc đọc QRG.

Nguyên tắc chỉ số chất lượng và SEO

QRG không cho biết thuật toán hoạt động như thế nào hoặc thuật toán đang tìm kiếm điều gì. Mục đích của QRG là để chuẩn hóa các xếp hạng mà những người đánh giá bên thứ ba đưa ra khi xếp hạng kết quả tìm kiếm của Google trong quá trình kiểm soát chất lượng.

Thay vì hiển thị những người đánh giá bên thứ 3 và cho phép họ sử dụng các phán đoán chủ quan của họ, QRG là Google cố gắng chuẩn hóa các xếp hạng để tất cả những người đánh giá sử dụng cùng một tiêu chí đánh giá để thực hiện công việc của họ. Đó là mục đích của QRG.

Người ta có thể sử dụng QRG để tạo ra các chiến lược về cách làm cho một trang web quan trọng hơn. Nhưng thật sai lầm khi sử dụng QRG để đoán các yếu tố xếp hạng.

Thuật toán tập trung vào sự hiểu biết

Nhiều thuật toán và bằng sáng chế liên quan đến truy xuất thông tin (tìm kiếm) là về việc hiểu các truy vấn tìm kiếm và các trang web. Đó là những gì tất cả những thay đổi quan trọng nhất trong thuật toán Googles đã diễn ra. Nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên, BERT và RankBrain đều nhằm tìm hiểu những gì người dùng muốn và hiểu các trang web. ( Đọc thêm về cách tối ưu BERT )

Không có gì trong đó về YMYL hoặc E-A-T. Không gì cả.

E-A-T không phải là yếu tố xếp hạng

Rất nhiều điều được nói về E-A-T là một sai lầm dựa trên việc sử dụng QRG cho các gợi ý về thuật toán Google.

Tôi đã xuất bản các bài viết về những gì E-A-T dựa trên những gì nhân viên Google đã nói với chúng tôi.

Vào tháng 10 năm 2019 tại Pubcon Gary Illyes đã xác nhận rằng E-A-T không phải là một số liệu xếp hạng, thuật toán hoặc yếu tố xếp hạng.

Gary Illyes đã được hỏi về điểm E-A-T và mọi thứ anh ta nói đều khớp với những gì John Mueller, đã nói về QRG và E-A-T và với những gì tôi đã báo cáo về nó.

Ông nói rõ rằng không có số liệu hoặc thuật toán E-A-T cụ thể như vậy và đó là một khái niệm để sử dụng bởi những người đánh giá chất lượng.

Thuật toán của Google không che giấu trong nguyên tắc xếp loại chất lượng

Không có gợi ý xếp hạng trong QRG. QRG chỉ nhằm mục đích hướng dẫn những người kiểm soát chất lượng của bên thứ ba cùng sử dụng các phương pháp để đánh giá SERPs mẫu thay vì sử dụng các tiêu chuẩn của riêng họ. Đó là tất cả những gì QRG giao tiếp.

Các nhà xuất bản có thể sử dụng QRG như một hướng dẫn về cách đánh giá các trang web của riêng họ. Nhưng đừng sử dụng nó cho gợi ý về những gì thuật toán Google đang tìm kiếm vì thuật toán đó không tồn tại.

Nếu bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao Google làm điều gì đó, hãy bắt đầu với việc hỏi điều đó có ý nghĩa gì với người dùng. Nhiều nhân viên Google đã công bố các thay đổi (RankBrain, Nofollow, BERT) tập trung vào việc tìm hiểu các truy vấn của người dùng và nội dung trên trang. Đó là điểm khởi đầu tốt nhất để tối ưu hóa trang web của bạn.

Tất cả những thứ khác về việc thêm hồ sơ tác giả cho E-A-T, không có gì để hỗ trợ điều đó. Không có gì.

Đã đến lúc ngành công nghiệp SEO ngừng ám ảnh về các yếu tố xếp hạng huyền thoại này như author bios hoặc E-A-T. Bạn sẽ làm tốt hơn trong việc tập trung vào cách nội dung, bao gồm nội dung sản phẩm, có liên quan và hữu ích cho khách truy cập bạn muốn thu hút vào trang web của mình.