Nhân viên Google John Mueller hướng dẫn cách ranking những page quan trọng

Nhân viên Google John Mueller hướng dẫn cách ranking những page quan trọng

John Mueller từ Google trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của các liên kết từ trang chủ. John trả lời câu hỏi và chia sẻ cách báo hiệu trang nào trên trang web là quan trọng.

Kiến trúc trang web

Kiến trúc trang web, còn được gọi là kiến trúc thông tin, là một chiến lược để tổ chức các trang web theo cách trực quan cho người dùng và giúp khách truy cập trang web dễ dàng tìm thấy thông tin.

There are two approaches to site architecture.

Cấu trúc trang web phẳng

Một cách tiếp cận phổ biến là tạo ra một cấu trúc điều hướng giúp công cụ tìm kiếm và người dùng dễ dàng tìm thấy tất cả hoặc gần như tất cả các trang được xuất bản.

Cách tiếp cận này trở nên khó khăn cho người dùng khi một trang web lớn. Nó cũng tạo ra cái mà gọi là cấu trúc trang web phẳng.

Cấu trúc trang phẳng là mọi trang trong website chỉ trong vòng một đến hai lần nhấp từ trang chủ.

Điều gì xảy ra khi mọi trang đều có cùng tầm quan trọng và dễ dàng được các công cụ tìm kiếm tiếp cận. Nhược điểm của công cụ tìm kiếm và nhà xuất bản là mỗi trang chứa một bản đồ trang web ảo của toàn bộ trang web.

Đối với các công cụ tìm kiếm, điều này có nghĩa là các nhóm trang liên quan khó hiểu là thuộc về một chủ đề cụ thể. Điều đó làm cho các công cụ tìm kiếm khó hiểu hơn về một trang và khó xếp hạng các trang web riêng lẻ.

Một cấu trúc điều hướng phẳng dẫn đến một cấu trúc điều hướng không thể sử dụng. Điều này có nghĩa là khách truy cập trang web sẽ gặp khó khăn khi tìm nội dung của họ.

Cấu trúc trang web phân loại

Cách tiếp cận thứ hai là một cấu trúc trang web phân loại. Phân loại trong bối cảnh kiến trúc trang web có nghĩa là một hệ thống để phân loại thông tin.

Một cấu trúc trang phân loại phân chia trang web theo các danh mục chủ đề và sau đó tiếp tục phân chia các danh mục chủ đề này thành các danh mục cụ thể hơn.

Điều này dẫn đến một cấu trúc trang web có thể dễ dàng được hiểu bởi các công cụ tìm kiếm và dễ dàng điều hướng bởi khách truy cập trang web.

Cách tiếp cận đầu tiên được thúc đẩy bởi ý tưởng chuyển càng nhiều PageRank / Link Equity từ trang chủ sang các trang bên trong để giúp các trang bên trong xếp hạng tốt hơn.

Nhưng đó không phải là cách các công cụ tìm kiếm xếp hạng các trang nữa. Công cụ tìm kiếm cố gắng để xếp hạng các trang web có liên kết từ các trang web khác. Điều này không đúng đối với tất cả các từ khóa.

Các từ khóa cạnh tranh có xu hướng cần các liên kết để chứng minh rằng chúng có thẩm quyền và có liên quan cho một chủ đề cụ thể. Điều này đúng bất kể trang web được xây dựng với cấu trúc trang phẳng hay phân loại.

Sự khác biệt chính giữa hai cách tiếp cận là cấu trúc trang phân loại có ý nghĩa hơn đối với cả người dùng và công cụ tìm kiếm trong khi cấu trúc trang phẳng giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng truy cập tất cả các trang web trong một trang web nhưng phải trả gía cho một trang web có ý nghĩa kết cấu.

Đây là nền tảng đằng sau câu hỏi đã được hỏi John Mueller.

Điều quan trọng đối với các trang là gần (menu) với trang chủ?

Câu hỏi mà John Mueller được hỏi là về tầm quan trọng của một trang web cách trang chủ bao xa.

Đây là câu hỏi:

Tất cả các trang của một trang web đều có thể truy cập được từ trang chủ điều quan trọng không?. Ví dụ: một số tin tức từ 2015 có thể truy cập được trong mười page từ trang chủ. Được không?

Đây là câu trả lời của John Mueller:

Điều đó hoàn toàn tốt. Thông thường, những gì xảy ra ở đây (hoặc xuất phát từ đây) là trên rất nhiều trang web, trang chủ là phần quan trọng nhất của trang web. Vì vậy, chúng tôi thu thập lại thông tin đó khá thường xuyên và từ đó chúng tôi cố gắng tìm các trang mới và cập nhật hoặc các trang quan trọng khác.

Nhiều trang web có nhiều liên kết đến trang chủ của họ hơn so với bất kỳ trang web cụ thể nào. Google thu thập dữ liệu web từ link đến link.

Vì vậy, đối với hầu hết các trang web Google sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu một trang web cụ thể từ trang chủ. Lý do Google có thể bắt đầu ở trang chủ là bởi vì đó là trang được liên kết nhiều nhất.

Mueller tiếp tục:

Vì vậy, những gì sẽ xảy ra là, chúng tôi sẽ thấy trang chủ thực sự quan trọng, những thứ được liên kết từ trang chủ nói chung cũng khá quan trọng.
Và sau đó, khi nó di chuyển ra khỏi trang chủ, chúng tôi sẽ nghĩ rằng điều này ít quan trọng hơn.
Các trang được liên kết trực tiếp từ trang chủ rất quan trọng nhưng khá đáng để xem lại. Trong một trang web được tổ chức tốt, các trang danh mục chính và bất kỳ trang quan trọng nào khác sẽ được liên kết từ trang chủ.

Tín hiệu nội dung quan trọng

Mueller sau đó giải thích:

Vì vậy, đó là thứ mà bạn có thể thấy những thứ như thế này, những page quan trọng là những page cần ít bước đi tới từ trang chủ. Từ quan điểm của chúng tôi rằng, ít về SEO và hơn thế nữa, chúng tôi phải khám phá tất cả các trang này bằng cách nào đó.
Vì vậy, nếu các bài báo từ năm 2015 đứng sau một số kho lưu trữ mà bạn phải tìm loại lưu trữ, tìm năm và sau đó nhìn vào tháng và xem có thể một danh mục và sau đó tìm bài báo, thường là hoàn toàn tốt.
Mặt khác, nếu có một thứ gì đó mà bạn thực sự quan tâm, bạn nghĩ nó thực sự quan trọng và bạn che giấu nó như thế, thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ nó không quan trọng.
Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng nó rất quan trọng thì hãy chắc chắn rằng nó thực sự dễ dàng tìm thấy trong trang web của bạn.

Đó là một lời giải thích tuyệt vời về cách báo hiệu cho Google rằng bất kỳ trang cụ thể nào cũng quan trọng đối với trang web bằng cách cung cấp cho nó một liên kết trực tiếp từ trang chủ. Liên kết đó có thể là một danh mục phổ biến, đến một chủ đề xu hướng hoặc một trang mô tả một dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp.

Rõ ràng không phải mọi trang web trong một trang web đều quan trọng như mọi trang web khác. Nhưng đó là tín hiệu mà một cấu trúc trang phẳng gửi tới.

Theo kinh nghiệm của tôi, phân chia một trang web theo các chủ đề sau đó làm cho các trang sâu hơn có thể truy cập được từ các trang chủ đề đó là cách tốt nhất để cấu trúc một trang web, cho cả Google và cho người dùng.

Lời khuyên của John để liên kết các trang quan trọng từ trang chủ là lời khuyên tốt.

Bạn có thể xem videos John trả lời theo link dưới.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=924&v=RE6ATxMcDss&feature=emb_logo