Google xử lý các yêu cầu xem xét lại theo đợt

Google xử lý các yêu cầu xem xét lại theo đợt

John Mueller nhân viên của Google nói rằng khi bạn nhận được một yêu cầu hành động thủ công trong Google Search Console và sau đó gửi yêu cầu xem xét lại. Google có thể sẽ thực hiện các yêu cầu đó theo từng đợt, theo cách nhóm chúng thành các danh mục theo ngôn ngữ hoặc theo loại.

Yêu cầu xem xét lại là gì

Yêu cầu xem xét lại là yêu cầu Google xem xét trang web của bạn sau khi bạn khắc phục các sự cố được xác định trong thông báo về sự cố thủ công hoặc bảo mật. Bạn sẽ được thông báo về một hành động thủ công trong Google Search Console.

Xem xét theo đợt ?

Mueller nói trong một video khi tôi hỏi anh ấy ở mốc thời gian 3:09. "Đôi khi điều xảy ra là nhóm làm việc theo đợt và họ sẽ trải qua như một đợt xem xét lại và sau đó tiếp tục qua đợt tiếp theo. Và tùy thuộc vào cách họ xử lý mọi thứ có thể theo quốc gia hoặc có thể theo loại vấn đề, loại sự việc đó."

https://www.youtube.com/watch?v=vXwWuFCLTnc&feature=emb_logo

Tồn đọng?

Tôi đã hỏi John Mueller nếu có tồn đọng, bởi vì một số người trong ngành cảm thấy có tồn đọng và thời gian chờ đợi lâu hơn để có phản hồi sau khi yêu cầu xem xét lại được gửi. Mueller cho biết ông thực sự không nhận thức được bất kỳ tồn đọng nào, và sau đó giải thích rằng Google xử lý chúng theo từng đợt.

Tại sao chúng ta nên quan tâm?

Thật tốt khi biết những gì mong đợi sau khi gửi yêu cầu xem xét lại. Chúng tôi vẫn không biết chính xác bạn cần đợi bao lâu để nhận được phản hồi. Nói chung, phản hồi về bảo mật và phần mềm độc hại diễn ra nhanh chóng, như trong vòng 24 đến 48 giờ. Nhưng các hành động thủ công liên quan đến spam và các chiến thuật khác có thể mất vài tuần đến vài tháng để nhận được phản hồi.