Google: Dữ liệu có cấu trúc không có tác động đến xếp hạng trong tìm kiếm trên web

Google: Dữ liệu có cấu trúc không có tác động đến xếp hạng trong tìm kiếm trên web

Google’s Search Liaison, Daniel Sullivan chỉ ra rằng dữ liệu có cấu trúc là tùy chọn và không ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm cho trang web trên Google.

Điều này luôn luôn là như vậy, Sullivan nhắc lại thực tế đó sau khi một số tranh cãi đã gây ra vì sự hiểu lầm rằng dữ liệu có cấu trúc được xếp hạng tốt hơn trong tìm kiếm của Google.

Cuộc tranh cãi

Tuần này, một blogger thực phẩm đã tweet rằng cô ấy đã nhận được thông báo từ Google trong đó nêu dữ liệu có cấu trúc về lượng calo phải được thêm vào công thức nấu ăn. Blogger này cho rằng việc không bao gồm dữ liệu có cấu trúc số lượng calo sẽ dẫn đến nội dung của cô không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Nó bắt đầu từ thông báo của Google rằng việc thêm lượng calo là một gợi ý, không phải là một yêu cầu. Tuy nhiên, Tweet của Blogger trên lan truyền tin sai lệch khiến người khác tin rằng những gì cô tuyên bố là đúng.

Phản hồi của Google

Cuộc tranh cãi gây ra bởi blogger đã thu hút sự chú ý của Google, Sullivan trả lời trong nỗ lực xóa tan sự hiểu lầm. Sau đó, Sullivan đã xuất bản một chuỗi tweet thông qua tài khoản Google Search Liaison chính thức để giải quyết tình huống chi tiết hơn.

Hôm qua, một sự lo ngại đã được đặt ra rằng thông tin về calo là cần thiết để các công thức nấu ăn được đưa vào hoặc để xếp hạng tốt cho tìm kiếm của Google.Dữ liệu có cấu trúc như thế này không ảnh hưởng đến thứ hạng trong tìm kiếm trên web. Chủ đề này có nhiều sự chú ý hơn chúng tôi hy vọng.
Chủ sở hữu nội dung có thể cung cấp dữ liệu có cấu trúc như một cách tùy chọn để nâng cao trang web của họ. Nó không có tác động đến thứ hạng. Sử dụng nó có thể chỉ đơn giản là giúp các trang đã xếp hạng tốt xuất hiện hấp dẫn hơn đối với khách truy cập tiềm năng

Sullivan tiếp tục tuyên bố rằng dữ liệu có cấu trúc có thể được sử dụng để tăng cường thông tin trong tìm kiếm và có lẽ làm cho nó hấp dẫn hơn đối với người tìm kiếm nhấp vào. Nhưng, một lần nữa, nó không phải là yêu cầu bắt buộc.

Sullivan thừa nhận từ ngữ của thông báo được gửi đến blogger có thể đã rõ ràng hơn. Google sẽ xem xét từ ngữ của các thông báo trên Search Console để ngăn chặn các loại lo ngại này trong tương lai.