Cách xây dựng lưu lượng truy cập đến trang web mới hoặc đang gặp khó khăn

Cách xây dựng lưu lượng truy cập đến trang web mới hoặc đang gặp khó khăn

Nhiều trang web đấu tranh để xây dựng lượng truy cập. Đôi khi, nó vì bản cập nhật của Google. Đối với những người khác thì nó vì trang web hoàn toàn mới. Các trang web không phải đấu tranh. Có một cách để xây dựng các nguồn lưu lượng mới.

Giới thiệu về thuật toán Freshness của Google

Có một ý tưởng rằng Google thích nội dung mới trên mạng. Điều đó không hoàn toàn chính xác. Ý tưởng này xuất phát từ sự hiểu lầm về thuật toán freshness của Google.

Thuật toán freshness thúc đẩy nội dung mới khi nó là xu hướng và của thời điểm đó.

Thuật toán freshness không phải là về việc thúc đẩy nội dung được xuất bản gần đây. Nó nói về việc thúc đẩy xu hướng nội dung.

Ngày xuất bản không phải là một yếu tố xếp hạng. Thay đổi ngày xuất bản sẽ không làm cho thứ hạng trang web tốt hơn.

Thuật toán freshness của Google là 100% về mức độ phù hợp với người dùng. Một trang web mới có liên quan đến một người đang tìm kiếm thông tin mới nhất.

Nội dung mới là về sự liên quan

Vì vậy, nếu bạn nghĩ về nó theo cách đó, về mức độ phù hợp và là chủ đề hay mới, thì việc tạo ý tưởng cho nội dung trở nên dễ dàng hơn.

Các sự kiện hiện tại như chính trị, thể thao và giải trí rất quan trọng tại một thời điểm cụ thể. Bất cứ điều gì mới là một chủ đề tốt để xếp hạng các trang mới và xây dựng lưu lượng truy cập nhanh. Đó là loại nội dung mà Google có thể xếp hạng nhanh hơn cho một trang web mới.

Đây là cách Google giải thích sự mới mẻ trong bối cảnh phù hợp:

Chúng tôi đang thực hiện một cải tiến đáng kể cho thuật toán xếp hạng của mình, tác động đến khoảng 35 phần trăm tìm kiếm và xác định rõ hơn khi nào sẽ cung cấp cho bạn kết quả phù hợp cập nhật hơn cho các mức độ mới mẻ khác nhau này.

Cập nhật nội dung so với thay đổi nội dung

Năm 2018, John Mueller của Google đã có điều này để nói về sự mới mẻ khi tăng thứ hạng:

Fresher không có nghĩa là tốt hơn. Đừng rơi vào cái bẫy điều chỉnh mọi thứ liên tục khi bạn có thể chuyển toàn bộ mọi thứ lên một cấp độ cao hơn nhiều.
Vấn đề là bạn đưa ra nội dung mới có liên quan đến những người đang tìm kiếm vào lúc này và chúng tôi đang xếp hạng chúng dựa trên nhiều hơn

Điều Mueller đang cảnh báo là tránh thay đổi nội dung với hy vọng Google sẽ thấy nó mới mẻ. Có một sự khác biệt giữa thay đổi nội dung và cập nhật nội dung.

Thay đổi nội dung không làm cho nó cập nhật hơn. Nó chỉ đơn giản là sắp xếp lại các từ.

Cập nhật nội dung có nghĩa là làm cho nó cập nhật. Điều đó dẫn đến nội dung có liên quan trong một chủ đề đang thay đổi.

Tươi mới là về sự liên quan

SEO có xu hướng bị thổi phồng lên về việc có liên quan đến thuật toán của Google. Các nhà xuất bản có thể có những bước tiến lớn bằng cách tập trung vào việc có liên quan đến người dùng khi người dùng cần nội dung về các chủ đề mới.

Nội dung xanh là thông tin không thay đổi. Ví dụ, những điều cơ bản để trồng cà chua không bao giờ thay đổi. Một trang web hoàn toàn mới sẽ đấu tranh xếp hạng nội dung xanh chống lại các trang web được thiết lập.

Nhưng tập trung vào một cách có xu hướng để trồng cà chua có thể dễ dàng hơn. Ví dụ, một phương pháp mới để trồng cà chua đang là xu hướng do phương tiện truyền thông xã hội. Mọi người sẽ đói thông tin và tìm kiếm để biết thêm thông tin về phương pháp mới đó.

Xuất bản nội dung trong các chủ đề xu hướng là một chiến lược hữu ích cho các trang web mới. Nó thu hút người dùng đến chủ đề xu hướng, những người sau đó có thể bám sát một số chủ đề hơn.

Liên tục thêm nội dung có liên quan đến người dùng và thực hiện nó một cách thường xuyên là bí quyết để trở thành một trang web thành công. Dành thời gian cho xu hướng nội dung là một cách tốt để đưa bóng lăn trên một trang web mới hoặc một cách để giữ cho bạn sống trong thời gian cập nhật giữa các thuật toán.